PCPO Midden-Brabant

Stichting PCPO Midden-Brabant is op 1 mei 1998 opgericht na een fusie van besturen uit 7 gemeenten in Noord-Brabant (KvK 20089169). Het bestuur leidt de stichting volgens de uitgangspunten van policy governance. Dat betekent dat de schoolleiding een grote zelfstandige bevoegdheid heeft en daardoor flexibel, ondernemend en daadkrachtig is en maximaal kan inspelen op de onderwijsvraag uit de omgeving. Het handelen van het bestuur wordt getoetst door de Raad van Toezicht. De stichting heeft sinds 2008 een ANBI-certificering (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onze scholen verzorgen protestants-christelijk onderwijs en zijn georganiseerd in clusters. Elk cluster wordt geleid door een clusterdirecteur die wordt ondersteund door een managementteam en een administratieve staf. Zowel binnen de clusters als tussen de clusters wordt er samengewerkt op de scholen. Zo werken leraren met specialistische kennis vaak ten behoeve van meerdere scholen binnen de organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Sinds 11 juli 2011 is onze stichting partner in de Internationale School in Breda (KvK 20146204). Onder onze (deel)verantwoordelijkheid wordt onderwijs in het Engels verzorgd voor kinderen van 0 tot 19 jaar.

Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999). Onder deze stichting vallen Voorschool De Menorah (Oosterhout) Voorschool De Schoof (Geertruidenberg) en Peuterplusgroep J.J. Anspachschool (Dongen). Deze units verzorgen, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, een programma dat kinderen voorbereid op de basisschool. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als bij Stichting PCPO Midden-Brabant. Voor klachten ten aanzien van de stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang.