De Fontein (Thomas Vincidor)

Breda

De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang voor hun ontwikkeling. We zorgen op De Fontein voor een ongedwongen sfeer. We hanteren vaste regels en afspraken die voor alle kinderen gelijk zijn. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat, waarin rust, orde, structuur en regelmaat zeer belangrijk zijn. Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen.

img-8

De doelstelling: ‘op weg naar een toekomst met kansen’

Verantwoordelijkheid:

Wij voelen ons samen verantwoordelijk & zijn kritisch op ons eigen handelen. We zorgen voor elkaar en voor de omgeving.

Zelfstandigheid:

We werken samen, leren van onze fouten en tonen eigen initiatieven.

Ontwikkeling:

We benutten kwaliteiten en durven uitdagingen op eigen niveau aan.

Ambitie:

We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de kinderen, we sturen op resultaat.

img-9

Clusterdirecteur

Mw. N.A.P. (Nicolette) Rooimans

Locatiedirecteur

Dhr. G.W.L. (Gijs) Crielaard

Adres

De Fontein (Thomas Vincidor)
Thomas Vincidorstraat 1
4827 GA Breda