PCPO+

PCPO heeft naast het reguliere programma nog meer te bieden. Zo zijn er drie afdelingen die we gezamenlijk PCPO+ noemen.

Onder PCPO+ vallen de volgende drie afdelingen:
HB-onderwijs: voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs wordt aangeboden op 2 scholen van PCPO Midden-Brabant

Team T(rots): voor praktisch begaafden onderwijs, de ‘makers maken op de basisschool’.

(T)opleiden: voor expertise rondom het begeleiden van studenten, zij-instromers en startende leerkrachten.