PCPO+

PCPO heeft naast het reguliere programma nog meer te bieden. Zo zijn er 3 afdelingen die we gezamenlijk PCPO+ noemen.

Onder PCPO+ vallen 3 afdelingen:
– Explora voor hoogbegaafdenonderwijs
– Team T(rots) voor praktisch begaafden onderwijs
– (T)opleiden voor expertise rondom begeleiden