Buitenschoolse Kindvoorzieningen

Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999), afgekort BKV PCPO. Onder deze stichting vallen Voorschool Menorah (Oosterhout) en de PeuterPlus Dr. De Visserschool (Breda). Deze units bereiden, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, kinderen voor op de basisschool. BKV PCPO valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur als PCPO Midden-Brabant en heeft dezelfde raad van toezicht. Voor klachten ten aanzien van de BKV PCPO kunt u zich richten tot de interne klachtenregeling.

Laatste update Geschillencommissie: BKV PCPO geschillenvrij in 2023

Lees hier de algemene voorwaarden van de Buitenschoolse Kindvoorzieningen van PCPO Midden-Brabant.