Het Beekdal

Chaam

Brede school Het Beekdal is een kleine basisschool met een open karakter gericht op Teamonderwijs op maat (TOM). Een veilig klimaat is essentieel en daarom wordt op school veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, mogen zijn wie je bent en samen dingen ondernemen. De school biedt naast basisonderwijs, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten en een peutergroep voor 3-jarigen.

img-8

De doelstelling

Ons uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en talenten heeft en dat deze talenten uitgedaagd, gestimuleerd en uitgebreid moeten worden.

img-9

Clusterdirecteur

Mw. N.A.P. (Nicolette) Rooimans

Directeur

Mw. E. (Esther) de Wit-Oomen

Adres

Het Beekdal
Bredaseweg 55A
4861 TB Chaam