Het Beekdal

Chaam

Brede school Het Beekdal is een kleine basisschool met een open karakter gericht op Teamonderwijs op maat (TOM). Een veilig klimaat is essentieel en daarom wordt op school veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, mogen zijn wie je bent en samen dingen ondernemen. De school biedt naast basisonderwijs, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, naschoolse activiteiten en een peutergroep voor 3-jarigen.

 

img-8

De doelstelling

Ons uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en talenten heeft en dat deze talenten uitgedaagd, gestimuleerd en uitgebreid moeten worden.

 

img-9

Clusterdirecteur

Mw. E.G. (Erna) Nederlof

Directeur

Mw. E. (Esther) de Wit-Oomen

Adres

Het Beekdal
Bredaseweg 55A
4861 TB Chaam

 

Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje bij ons op locatie

Wij verwelkomen u en geven u een persoonlijke rondleiding.
Kom langs bij ons op een van onze scholen.

maak een afspraak
 

Afspraak maken

 
Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaringIk geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring
 

 

Andere PCPO Scholen

De volgende scholen vallen onder het bestuur van PCPO Midden-Brabant: