Menorah (Kamerlingh Onneslaan)

Oosterhout

De school hanteert het leerstofjaar- klassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Moderne methoden, waarin de minimumdoelen worden aangegeven, zijn de basis voor ons onderwijs.

img-8

De doelstelling

Een school waar kinderen zich veilig voelen en waar kinderen uitgedaagd worden worden zich breed te ontwikkelen met respect voor elkaar.

img-9

Clusterdirecteur

Dhr. P.W. (Peter) Honcoop

Locatiedirecteur

Mw. P. (Petra) Sonke

Adres

Menorah (Kamerlingh Onneslaan)
Kamerlingh Onneslaan 1
4904 KJ Oosterhout