De Vijf Eiken

Rijen

De Vijf Eiken is een basisschool met een open karakter en biedt veelzijdig en dynamisch onderwijs. De school is een brede school met meerdere instellingen in het gebouw, zoals 2 peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderdagopvang.

img-8

De doelstelling

Kinderen aanzetten tot oplossingsgericht en constructief denken en handelen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische individuen, die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. We streven ernaar dat kinderen terugkijken op een prettige schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen.

img-9

Clusterdirecteur

Mw. M. (Manja) Lubberhuizen (waarnemend)

Locatiedirecteur

Dhr. D.A.M. (Daan) van Loon

Adres

De Vijf Eiken
Van Duivenvoordestraat 75
5121 VR Rijen