Explora

Wat is Explora onderwijs?
Explora onderwijs is deeltijd en voltijd hoogbegaafden-onderwijs, aangeboden op diverse PCPO locaties. Hierbij wordt de reguliere lesstof compact aangeboden zodat er meer ruimte is voor verdieping en verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden. Denk daarbij aan mindset, leren leren en executieve functies.

Meer informatie vindt u op de Explora Brabant