Visie

Hoe maken we deze missie waar?
Bij PCPO combineren we een stevige basiskwaliteit met een talentgericht aanbod voor ieder kind. Wij doen niet aan ‘labels’, want iederéén is anders. Wij bieden ieder kind wat hij of zij nodig heeft: zowel wat betreft kennis als wat betreft de vaardigheden die nodig zijn om in een snel veranderende wereld samen met anderen te leven, leren en werken. Iedere PCPO-school doet dat op haar eigen wijze. Maar allemaal denken en handelen we vanuit dezelfde kernwaarden.

Voor een nadere uitwerking van onze strategische visie verwijzen wij u naar het Koersplan op de pagina ‘actueel beleid’.