Kernwaarden

Wat geeft richting aan ons handelen?

Diversiteit
Bij ons valt iedereen op: elke leerling, iedere medewerker, iedere ouder/verzorger, elke school. We hebben jonge scholen en scholen met een lange historie. Scholen met een gemengde populatie en scholen met een meer homogeen publiek. Kleine scholen, grote scholen en scholen met meerdere locaties. Scholen met buitenschoolse kindvoorzieningen, een school met een afdeling voor nieuwkomers en zelfs een internationale basisschool. Die verscheidenheid verrijkt ons.

Vertrouwen
Wij stimuleren gemeenschapszin en gedeelde normen en waarden. Dat komt voort uit onze (protestants-)christelijke identiteit. Bij PCPO denken en handelen we vanuit vertrouwen: het vertrouwen dat de ander goede bedoelingen heeft én zijn verantwoordelijkheid neemt. Waar nodig spreken we elkaar daarop aan.

Verbinden
PCPO staat voor verbinding. Leerlingen, ouders, stakeholders, medewerkers en bestuur: iedereen hoort erbij, iedereen ’valt op’, niemand wordt uitgesloten. Dat geldt ook voor onze maatschappelijke partners. Want een ‘bouwplaats voor de samenleving’ maak je niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig!