Missie

Hoe zien wij onze opdracht?
Bij PCPO vinden we dat we in de samenleving iedereen en alle soorten talenten nodig hebben. Daarom leggen wij met opvallend goed onderwijs de basis voor gelijke kansen in onze maatschappij. Volgens ons moet goed onderwijs over leren, leven én samenleven gaan. Wij zien onze scholen als ‘bouwplaatsen van de samenleving’ en onze (protestants-)christelijke identiteit als fundament. Samen met leerlingen, ouders, medewerkers, onze stakeholders en maatschappelijke partners bouwen wij aan een leeromgeving waarin iedereen wordt gezien, niemand wordt uitgesloten en mensen elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheid.