Centrale beleidsstukken

Op deze pagina komen per beleidsterrein de centrale beleidsstukken te staan. Op dit moment is de huisstijl bij een aantal beleidsstukken nog niet doorgevoerd. Zodra dit is aangepast kunt u de documenten hier raadplegen.

Onderwijs en Leerlingen

2020-01-13 PCPO_Aanmelden, time-out schorsen en verwijderen
2017-06-20 PCPO_Kader levensbeschouwelijke identiteit
2019-05-13 PCPO_Lesvrijstelling leerlingen
2019-03-18 PCPO_Protocol kinderen gescheiden ouders

Kwaliteit

2019-10-28 PCPO_Koersplan 2019-2023
2021-01-06 PO-Raad_code goed bestuur
2023-01-18 PCPO_MR en GMR statuut
2021-02-22 PCPO_Klachtafhandeling
2020-01-13 PCPO-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
2019-11-25 PCPO_Managementstatuut
2020-05-18 PCPO_Interne privacyverklaring ouders/leerlingen
2019-01-01 PCPO_Statuten
2021-04-07 PCPO_AVG beleid
2021-05-31 PCPO_Handelen in bijzondere (natuurlijke) omstandigheden
2021-12-13 PCPO_Klokkenluidersregeling

Personeel

2016-05-31 PCPO_Werving – Selectie en benoeming
2018-03-19 PCPO_Protocol Medicijnverstrekking_Medisch Handelen
2019-10-28 PCPO_Gedragscode personeel

Financiƫn

2020-02-17 PCPO_Treasury statuut
2016-03-17 PCPO_Werkkostenregeling

Jaarrekeningen

PCPO_Jaarrekening 2021
PCPO_Jaarrekening 2020
ANBI publicatie 2020
PCPO_Jaarrekening 2019
PCPO_Jaarrekening 2018
PCPO_Jaarrekening 2017

ISB_Jaarrekening 2019
ISB_Jaarrekening 2018
ISB_Jaarrekening 2017

BKV PCPO_Jaarrekening 2019
BKV PCPO_Jaarrekening 2018
BKV PCPO_Jaarrekening 2017