PCPO Midden-Brabant

PCPO Midden-Brabant is op 1 mei 1998 opgericht na een fusie van besturen uit 7 gemeenten in Noord-Brabant (KvK 20089169). Het bestuur werkt volgens het policy governance-model. De schoolleiding heeft grote zelfstandige bevoegdheid, is flexibel, ondernemend, daadkrachtig en kan maximaal inspelen op de onderwijsvraag uit de omgeving. De Raad van Toezicht toetst het handelen van het bestuur. Sinds 2008 heeft PCPO een ANBI-certificering (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit en zijn verdeeld in clusters. De clusterdirecteur geeft leiding aan het cluster samen met het managementteam en een administratieve staf. Er is goede samenwerking binnen en tussen de clusters. Zo werken leraren met specialistische kennis vaak op meerdere scholen binnen de organisatie. Deze intensieve samenwerking is goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Sinds 11 juli 2011 is onze stichting partner in de Internationale School in Breda (ISB) (KvK 20146204). Onder onze (deel)verantwoordelijkheid verzorgt de ISB onderwijs in het Engels aan kinderen van 0 tot 19 jaar.

Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999). Onder deze stichting vallen Voorschool De Menorah (Oosterhout), Peuterplusgroep J.J. Anspachschool (Dongen) en de PeuterPlus Dr. De Visserschool (Breda). Deze units bereiden, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, kinderen voor op de basisschool. De stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als PCPO Midden-Brabant. Voor klachten ten aanzien van de stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang.