Wat is Explora onderwijs?
Explora onderwijs is deeltijd en voltijd hoogbegaafden-onderwijs, aangeboden op 5 PCPO scholen. Hierbij wordt de gewone lesstof verkort aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren.

Onze locaties:
Explora deeltijd
Raamsdonksveer – De Schoof
’s Gravenmoer – De Wegwijzer
Breda – De Fontein (locatie Kameelstraat)

Explora voltijd
Etten-Leur – IKC De Vincent
Rijen – De Vijf Eiken

Voor wie is Explora onderwijs?
Explora onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen, die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het traditionele onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Explora deeltijd is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8 die meer uitdaging en ondersteuning nodig hebben. Hier is geen onderzoek voor nodig en in de middagen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas.

Explora voltijd is er voor hoogbegaafde leerlingen van groep 4 t/m 8 die in een voltijdsetting meer uitdaging en ondersteuning nodig hebben. Zij volgen de volledige week onderwijs in deze groep.

Voor meer informatie m.b.t. deeltijd neem contact op via explora@pcpomiddenbrabant.nl, voor voltijd: jolanda.nieuwenhuizen@pcpomiddenbrabant.nl.