HB-onderwijs

Wat is HB-onderwijs?
HB-onderwijs is voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs, aangeboden op IKC de Vincent in Etten-Leur en op basisschool de Vijf Eiken in Rijen. Hierbij wordt de reguliere lesstof compact aangeboden zodat er meer ruimte is voor verdieping en verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden. Denk daarbij aan mindset, leren leren en executieve functies.