Centrale beleidsstukken

Op deze pagina komen per beleidsterrein de centrale beleidsstukken te staan. Op dit moment is de huisstijl bij een aantal beleidsstukken nog niet doorgevoerd. Zodra dit is aangepast kunt u de documenten hier raadplegen.

Onderwijs en Leerlingen

2020-01-13 PCPO_Aanmelden, time-out schorsen en verwijderen
2017-06-20 PCPO_Kader levensbeschouwelijke identiteit
2019-05-13 PCPO_Lesvrijstelling leerlingen
2019-03-18 PCPO_Protocol kinderen gescheiden ouders

Kwaliteit

2019-10-28 PCPO_Koersplan 2019-2023
2017-08-01 PO Raad_code goed bestuur PO
2019-02-19 PCPO_MR en GMR statuut
2018-02-19 PCPO_Klachtafhandeling
2020-01-13 PCPO-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
2019-11-25 PCPO_Managementstatuut
2020-05-18 PCPO_Interne privacyverklaring_ouders en lln
2020-05-26 PCPO_Privacybeleid

Personeel

2016-05-31 PCPO_Werving – Selectie en benoeming
2018-03-19 PCPO_Protocol Medicijnverstrekking_Medisch Handelen
2019-10-28 PCPO_Gedragscode personeel

Financiën

2020-02-17 PCPO_Treasury statuut
2016-03-17 PCPO_Werkkostenregeling

Jaarrekeningen

PCPO_Jaarrekening 2019
PCPO  Jaarrekening 2018
PCPO_Jaarrekening 2017
PCPO_Jaarrekening 2016
PCPO_Jaarrekening 2015
PCPO_Jaarrekening 2014
PCPO_Jaarrekening 2013

ISB_Jaarrekening 2019
ISB  Jaarrekening 2018
ISB_Jaarrekening 2017
ISB_Jaarrekening 2016
ISB_Jaarrekening 2015
ISB_Jaarrekening 2014
ISB_Jaarrekening 2013

BKV PCPO Jaarrekening 2015
BKV PCPO Jaarrekening 2016
BKV PCPO Jaarrekening 2017