Centrale beleidsstukken

Op deze pagina komen per beleidsterrein de centrale beleidsstukken te staan. Op dit moment is de huisstijl bij een aantal beleidsstukken nog niet doorgevoerd. Zodra dit is aangepast kunt u de documenten hier raadplegen.

Onderwijs en Leerlingen

2020-01-13 PCPO_Aanmelden, time-out schorsen en verwijderen
2020-02-10 PCPO_Kader levensbeschouwelijke identiteit
2019-05-14 PCPO_beleid inzake structureel missen van lessen door leerlingen

Kwaliteit

2016-11-01 PCPO_protocol datalekken en privacy
2015-07-10 PCPO_Bestuursbeleidsplan 2015 – 2019
2015-07-10 Bijlage 1 bij SBBP 2015-2019
2017-08-01 Bijlage 2 BBP_PO Raad_code goed bestuur PO
2016-01-21 PCPO_beleid internet mail mobiele telefoons
2011-09-16 PCPO_MR en GMR statuut
2018-02-06 PCPO_Klachtafhandeling
2020-01-14 PCPO-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Financiën

2017-01-31 PCPO_Treasury statuut
2016-02-25 PCPO_Werkkostenregeling

Jaarrekeningen

PCPO  Jaarrekening 2018
PCPO_Jaarrekening 2017
PCPO_Jaarrekening 2016
PCPO_Jaarrekening 2015
PCPO_Jaarrekening 2014
PCPO_Jaarrekening 2013

ISB  Jaarrekening 2018
ISB_Jaarrekening 2017
ISB_Jaarrekening 2016
ISB_Jaarrekening 2015
ISB_Jaarrekening 2014
ISB_Jaarrekening 2013

Personeel

2015-07-09 PCPO_Werving en Selectie personeel
2018-02-20 PCPO_Protocol Medicijnverstrekking_Medisch Handelen_def
2019-10-07 PCPO_Gedragscode personeel_definitief