Centrale beleidsstukken

Op deze pagina komen per beleidsterrein de centrale beleidsstukken te staan. Op dit moment is de huisstijl bij een aantal beleidsstukken nog niet doorgevoerd. Zodra dit is aangepast kunt u de documenten hier raadplegen.

Onderwijs en Leerlingen

2014-10-08 PCPO_Aanmelden schorsen en verwijderen
2017-06-13 PCPO – Kader levensbeschouwelijke identiteit

Kwaliteit

2016-11-01 PCPO_protocol datalekken en privacy
2015-07-10 PCPO_Bestuursbeleidsplan 2015 – 2019
2015-07-10 Bijlage 1 bij SBBP 2015-2019
2017-08-01 Bijlage 2 BBP_PO Raad_code goed bestuur PO
2016-01-21 PCPO_beleid internet mail mobiele telefoons
2011-09-16 PCPO_MR en GMR statuut
2018-02-06 PCPO_Klachtafhandeling

Financiën

2017-01-31 PCPO_Treasury statuut
2018-06-09 PCPO – Definitieve jaarrekening 2017
2018-06-07 ISB – Definitieve jaarrekening 2017
2016-02-25 PCPO_Werkkostenregeling

Personeel

2015-07-09 PCPO_Werving en Selectie personeel
2018-02-20 PCPO_Protocol Medicijnverstrekking_Medisch Handelen_def
2016-11-21 PCPO_Gedragscode personeel_definitief