Missie

Alle scholen van PCPO Midden-Brabant streven naar het bieden van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit dat bijdraagt aan zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling van elk kind. Ook dienen scholen te beschikken over een goed werkend kwaliteitssysteem en streven zij ernaar op de inspectiecriteria van de onderwijsinspectie op alle aspecten tenminste ‘voldoende’ te scoren.

Het beleid is erop gericht om het protestants-christelijk (en overig bijzonder primair) onderwijs in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Dat doen wij door samen te werken met andere instellingen in onze omgeving met als gezamenlijk streven de kansen voor kinderen, hun ouders/verzorgers en de samenleving te verbeteren. Dat betekent dat we open staan voor het opnemen van nieuwe scholen binnen onze stichting.

De kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Verbinden
 • Ondernemerschap
 • Diversiteit

Ons handelen is gericht op:

 • de mens: het kind, samen met het gezin waarin het kind opgroeit, staan centraal
 • het mens worden: ontdekken waar de passie ligt van elk kind en hierop zoveel als mogelijk aansluiten met ons onderwijs
 • nieuwsgierigheid: bij het leer- en ontwikkelingsproces gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind
 • creativiteit: kinderen stimuleren om creatief te zijn in handelen als denken
 • diversiteit: Ieder kind mag anders zijn en uniciteit wordt gewaardeerd
 • spiritualiteit en bewustwording: ruimte maken voor bezinning en reflectie
 • economische ontwikkeling: kinderen kansen bieden en vaardigheden aanleren om in de toekomstige maatschappij in staat te zijn om goed en verzorgd te communiceren, samen te leren en te werken, zowel met de bestaande middelen als met de nieuwste technologie

De 5 pijlers

Er is een duidelijke link tussen onze vijf pijlers en onze kernwaarden. De vijf pijlers van PCPO zijn:

  vijf_pijlers