Het aanspreekbaar maken in de Nederlandse taal van buitenlandse leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar

Bij de Eerste Opvang Anderstaligen worden leerlingen aangemeld die in Breda en omstreken wonen. Zij wonen echter nog maar kort in Nederland en beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Daarom kunnen ze het reguliere basisonderwijs nog niet volgen. Op de Opvang leren ze in ±1 jaar zoveel Nederlands dat zij daarna kunnen uitstromen naar een basisschool bij hen in de buurt.

De Eerste Opvang Anderstaligen heeft dit schooljaar 8 groepen: groep Beer, Leeuw, Giraf, Muis, Panter, Zebra en Olifant. De groepen zijn gevestigd op locatie Kameelstraat.

Bijzondere doelstellingen binnen De Eerste Opvang Anderstaligen zijn leerlingen:

  • proberen bewust te maken van hun eigenwaarde;
  • – soms getraumatiseerd – een gevoel van veiligheid geven;
  • (weer) leren een zekere regelmaat en ordening te hanteren;
  • sociale waarden bijbrengen;
  • respect bijbrengen voor de multiculturele samenleving;
  • wegwijs maken in onze samenleving;
  • de instroom in regulier onderwijs vereenvoudigen.

Om de overgang naar het vervolgonderwijs nog beter te laten verlopen, gaan kinderen een aantal weken voorafgaand aan de daadwerkelijke uitstroom, 1 dag in de week ‘meedraaien’ op hun toekomstige school.

Hier kunt u het laatste inspectierapport downloaden.

Contactpersoon voor De Opvang is:
mevrouw Maddy Jobse, tel: 076-5653545.
Mail met Maddy Jobse door hier te klikken.
Directeur: mevrouw Nicolette Rooimans