Diverse onderwijsvoorzieningen

Sommige scholen van PCPO Midden-Brabant hebben een extra onderwijsvoorziening.