Op 4 september 2015 is de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen opgericht (KvK 64058999), afgekort BKV PCPO. Onder deze stichting vallen Voorschool Menorah (Oosterhout) en Peuterplusgroep J.J. Anspachschool (Dongen). Deze units bereiden, twee tot vier dagdelen per week, tijdens reguliere lestijden, kinderen voor op de basisschool. BKV PCPO valt onder de verantwoordelijkheid van hetzelfde bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als PCPO Midden-Brabant. Voor klachten ten aanzien van de BKV PCPO kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang.